# هشتگ » وندی شرمن

32 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سرپرست سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا در کتاب خاطراتش اعتراف کرده در مذاکرات با ایران مظلوم نمایی می کرده است. به گزارش عصر امروز، "وندی شرمن