# هشتگ » کوبا

35 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا،شیخ حسنی در مصاحبه با روزنامه تراباخادورس (کارگران) کوبا درباره تحریم های آمریکا ، ایجاد جنگ روانی و نحوه مواجهه دولت جمهوری اسلامی ایران با این