کمیسیون فرهنگی مجلس

نتایج: 6332 عنوان - براساس جستجوی واژه «کمیسیون فرهنگی مجلس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا نوشت: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که استفاده از فیلترشکن در حوزه فرهنگی تاثیر نامطلوبی به دنبال دارد و این تاثیرات مخرب برای جوانان و نوجوان