# هشتگ » کمیسیون انرژی مجلس

5266 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکثر افرادی که اکنون در وزارت نفت مشغول به کارند، به درد شرایط تحریمی نمی خورند و تصمیماتی را خواهند گرفت که به زیان کشور خواهد بود.