کمیسیون امنیت ملی

نتایج: 7422 عنوان - براساس جستجوی واژه «کمیسیون امنیت ملی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است وضع تحریم های جدید علیه یران برای حفظ آمریکا در برجام هیچ نفعی برای ما نداشته و خسارت جدیدی است که باعث نقض برجام می شود