# هشتگ » کمیسیون امنیت ملی

2752 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس اعتقاد دارد تولید پهپادهای مختلف از سوی مجموعه های نظامی کشورمان بیانگر این است که دوران بزن ودررو برای