# هشتگ » کمیسیون اقتصادی مجلس

7966 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: همه موضوعات مطرح شده در سوال از رئیس جمهور نگاه اقتصادی بوده و از گروه های مختلفی از مجلس هم پای این سوال را امضاء زده اند. اتاق