# هشتگ » کمیسیون اصل نود

2870 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: مدیر یکی از دستگاه های اجرایی برای شکایات مطروحه موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی شده بود که به دلیل