# هشتگ » کمیته اخلاق

1328 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت 24- در خصوص محرومیت بازیکن جوان استقلال یک منبع موثق گفت: با توجه به حضور شفر در کمیته اخلاق و توضیحات او احتمال دارد (تأکید می کنیم احتمال دارد) محرومیت س