# هشتگ » کسری بودجه

702 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وقتی طی چهار سال گذشته دولت هزینه های خود را 70 درصد افزایش داده و کسری بودجه هم در پی آن 63 درصد افزایش یافته؛ آیا دولت کنونی با این آرایش جنگی قصد مقاومت در ب