# هشتگ » کسری بودجه

535 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محمد فلاحی ادامه می دهد: این رویکرد باعث شده که ما در آموزش و پرورش یک کسری بودجه مزمن داشته باشیم و طی دهه ها، این کسری تلمبار شده است. وقتی واقعیات این چنین