# هشتگ » کره شمالی

671 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این کارگروه در سال های گذشته ایران و کره شمالی را در «لیست سیاه» قرار و به نهاد های مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرائی شد