# هشتگ » کره جنوبی

1301 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با فشار ترامپ بر خریداران نفت ایران، شایعاتی در مورد عدم بارگیری نفت ایران از سوی کشورهایی همچون کره جنوبی شنیده شد و پیامد آن برخی ایجاد کمپین های مردمی «نه به