کانادا

نتایج: 323 عنوان - براساس جستجوی واژه «کانادا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه بین الملل - آلکساندر بیسونت که اوایل سال 2017 با حمله مسلحانه به مسجدی در کبک کانادا 6 نفر را به قتل رساند، احتمالاً باقیمانده عمر خود را در زندان سپری خو