کامیون

نتایج: 137 عنوان - براساس جستجوی واژه «کامیون» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یکی از رانندگان، دلیل اعتراض صنفی کامیون دارانِ حمل سوخت را اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، قانون جدید سپهتن و کم بودن کرایه ها عنوان کرد. به گزارش شبکه اطلا