# هشتگ » کارآفرینان

10 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس سازمان فضایی ایران عنوان کرد: فضا فرصتی برای خلاق ها،کارآفرینان و استارتاپ هاست سیناپرس: رئیس سازمان فضایی ایران درخصوص زیرساخت های گردشگری در کشور در حوز