# هشتگ » کارآفرینان

28 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور برقعی، در جشن خودکفایی و توانمندی کارآفرینان و مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان همدان، اظهار کرد: برگزاری چنین جش