# هشتگ » کاخ سفید

477 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آکسیوس در گزارشی به قلم جاناتان سوان نوشت: هفته گذشته، در کاخ سفید، کنفرانسی با حضور کارشناسان و تحلیلگران ایران برگزار شد، یکی از مقامات ارشد دولتی گفت که دولت