# هشتگ » چین

1026 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت24 -نماینده ویژه آمریکا برای ایران اظهار کرد دولت ترامپ آماده است همه کشورهایی که نفت ایران را پس از مهلت تعیین شده در نوامبر وارد می کنند از جمله چین که بز