چین

نتایج: 280 عنوان - براساس جستجوی واژه «چین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک فیل در استان یون نان واقع در جنوب غربی چین به دو خودرو حمله ور شد. در این سانحه هیچ فردی زخمی نشد و آسیبی ندید. ویدئوی زیر توسط راننده اتوبوس گرفته شده است.