چهارشنبه سوری

نتایج: 1627 عنوان - براساس جستجوی واژه «چهارشنبه سوری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اجتماع > اجتماعی - جوانی که شب چهارشنبه سوری ۴ سال قبل در جریان نزاعی خونین در پارکی واقع در شهرک غرب جوان دیگری را به ضرب چاقو به قتل رسانده بود، در دادگاه