# هشتگ » پیونگ یانگ

81 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خزانه داری آمریکا تحریم های تازه ای در ارتباط با کره شمالی اعمال کرد. بر این اساس این تحریم ها یک فرد و سه شرکت را به موجب برنامه تحریم های کره شمالی هدف گرفتن