# هشتگ » پیمان معادی

232 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امیر حسین ثقفی، پیمان معادی، کاوه صباغ زاده و عباس رزیجی، مجوز ساخت چهار فیلم اجتماعی را به عنوان کارگردان دریافت کردند. صراط: شورای صدور پروانه ساخت آثار سینم