# هشتگ » پزشکی قانونی

1343 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: شش ماهه سال جاری تعداد ۲۳ هزار و ۵۲۸ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.علی س