پایتخت

نتایج: 1053 عنوان - براساس جستجوی واژه «پایتخت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امواج اقدام یکجانبه رئیس جمهور امریکا در به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی در حال شدت گرفتن است و دریای مقاومت فلسطین دوباره متلاطم ش