پاکستان

نتایج: 192 عنوان - براساس جستجوی واژه «پاکستان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پاکستان با همکاری چین به زودی دو ماهواره دیگر به فضا پرتاب خواهد کرد تا پروژه های تحقیقاتی را به انجام برسانند. به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از