وقوع زلزله

نتایج: 1279 عنوان - براساس جستجوی واژه «وقوع زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک شرکت ایرانی از رونمایی یک سیستم مولد سیار هیبریدی خبر داد و گفت: این سیستم می تواند در شرایط بحرانی مانند وقوع زلزله ۸۰۰ ساعت آمپر تولید برق کند. همچنین برای