وقوع زلزله

نتایج: 1740 عنوان - براساس جستجوی واژه «وقوع زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اسماعیل نجار به شایعات مربوط به زلزله غرب کشور پاسخ داد؛ از تصاویر منتشر شده از کانکس های واژگون شده در باران تا حواشی حضور در یک جشن تولد هنگام وقوع زلزله و حض