# هشتگ » وزیر ورزش

6638 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

«مسعود سلطانی فر» وزیر ورزش و جوانان، با بیان اینکه رشته چوگان مُبلغ فرهنگ ایرانی است، گفت: فدراسیون و ارگان های ورزشی باید برای حضور بیشتر جوانان در این رشته،