وزیر ارتباطات

نتایج: 6051 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزیر ارتباطات» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سازمان نظام صنفی رایانه ای موضوع بازنگری تعرفه واردات لپ تاپ را از وزیر ارتباطات پیگیری خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی این سازمان، حمید توسلی عضو هیات مدیره ب