# هشتگ » وزارت کار

5923 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا فرهنگی را ایجاد کرد که فاصله طبقاتی را کاهش دهیم، تاکید کرد: یکی از نمادهای فرهنگ عاشورایی تر