# هشتگ » وزارت نیرو

3145 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزارت نیرو برنامه ریزی کرده است که تا قبل از فصل تابستان سال آینده، 27 واحد نیروگاه حرارتی راه اندازی و 23 واحد نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا کند تا به این ترتیب، ظ