وزارت نیرو

نتایج: 3271 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت نیرو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری با بیان این مطلب ادامه داد: برخی از شهروندان می گویند سهم آب شرب از کل مصارف آبی کشور فقط دو درصد اس