وزارت نیرو

نتایج: 3905 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت نیرو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دو فوریتی در حوزه تولید و اشتغال و ایجاد خط اعتباری برای تامین منابع مالی طرح های ۲ وزارتخانه نفت و نیرو خبر د