وزارت جهاد کشاورزی

نتایج: 4124 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت جهاد کشاورزی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا، علیمراد اکبری روز یکشنبه در نشست مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورز