# هشتگ » وزارت امور خارجه

4335 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پایگاه خبری انتخاب: معاون سابق عربی آفریقایی وزارت خارجه از وجود سندی خبر داد که نشان می دهد عربستان در ماجرای حمله به سفارتش در تهران نقش داشته است. امیرعبدال