وزارت امور خارجه

نتایج: 4650 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت امور خارجه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه برجام تمام موانعی را که باید از سر راه اقتصاد برمی داشت، برداشته است، افزود: ما همین امسال 40 میلیارد دل