وزارت امور خارجه

نتایج: 4331 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزارت امور خارجه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت:وزارت خارجه منافع ملت ایران را اولویت خود می داند و اگر احساس کنیم که مذاکرات به سمت فرسایشی شدن می رود یا وقت تلف کردن است، طبیعتا