واشنگتن

نتایج: 428 عنوان - براساس جستجوی واژه «واشنگتن» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

راهپیمایی حق بازگشت بیش از دو ماه است که در اعتراض به رسمیت شناختن شهر قدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت واشنگتن به این شهر شروع ش