هوای تهران

نتایج: 9838 عنوان - براساس جستجوی واژه «هوای تهران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: روز چهارشنبه هوای تهران با شاخص ۸۰ در شرایط استاندارد بود و بر اساس پیش بین