# هشتگ » هواشناسی

250 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی و داده های هواشناسی طی سه روز آینده به طور متناوب در بعد از ظهر و اوای