# هشتگ » هواشناسی

251 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فاطمه زهرا سیدان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جو به نسبت پایدار تا سه روز آینده بر روی استان اصفهان است اما دمای هوا د