# هشتگ » هندوستان

27 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

«شانی شینگناپور» روستای کوچکی در هندوستان است که حدود ۲۰۰ خانه در آن دیده می شود. این روستا معبد یکی از خدایان هندوها یعنی «خدای شانی» را در خود جای داده و به ه