همسر

نتایج: 438 عنوان - براساس جستجوی واژه «همسر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

"ملیندا گیتس" همسر بیل گیتس و رییس بنیاد خیریه "بیل و ملیندا گیتس" در میزگردی با حضور افراد متنفذ غرب آفریقا برای بررسی مشکلات توسعه این من