هشدار

نتایج: 444 عنوان - براساس جستجوی واژه «هشدار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رهبر انقلاب سالهاست نسبت به تهاجم فرهنگی هشدار داده و مقابله با آن را واجب تر از بسیاری از تمهیدات دفاعی دانسته اند. اما متاسفانه همانگونه که جوزف نای در سخنران