هشدار

نتایج: 887 عنوان - براساس جستجوی واژه «هشدار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

واحد خبر mobile.ir : سال هاست که متخصصان حوزه امنیت، نسبت به هک شدن دیوایس های خانه های هوشمند هشدار داده اند. لوازمی از قبیل یخچال، دماسنج و لامپ های هوشمند بر