# هشتگ » نیروی دریایی

717 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تکنولوژی نظامی اسناد نظامی قدیمی فاش شده نشان می دهند که یک توفان خورشیدی عظیم بمب های نیروی دریایی آمریکا را در جریان جنگ ویتنام منفجر کرده است. این رویداد او