نیروهای ارتش

نتایج: 1920 عنوان - براساس جستجوی واژه «نیروهای ارتش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وکیل ملت: نیروهای ارتش چین برای مواجه با چالش های ناگهانی تحت آموزش های سخت قرار می گیرند. جابجایی خودرو، بلند کردن لاستیک، تیراندازی، بالا رفتن از موانع و حمل