نماز جمعه

نتایج: 1814 عنوان - براساس جستجوی واژه «نماز جمعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با آغاز ماه مبارک رمضان در کشمیر جلسات قرائت و تفسیر قرآن در مساجد و حسینیه ها برگزار میشود. همچنین در پایان نماز جمعه کشمیر پلیس هند با نمازگزاران و روزه دارا