نماز جمعه

نتایج: 1104 عنوان - براساس جستجوی واژه «نماز جمعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آخرین خطبه نماز جمعه پدرش گفت: ایشان در آخرین خطبه تاکید کردند که به کسانی که در انتخابات ۸۸ دچار آسیب شدند باید مددرسانی شود.