نماز جمعه

نتایج: 2354 عنوان - براساس جستجوی واژه «نماز جمعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش صدای ایران دکتر محسن رهامی با انتشار چند توئیت از عملکرد ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه و روحانیت انتقاد کرد.