# هشتگ » نفتکش سانچی

13 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

غرامت بیمه P&I شهدای سانچی امروز به نخستین گروه از خانواده شهدای این کشتی به صورت ارزی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایرا