# هشتگ » نطنز

13 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وقتی که آقای البرادعی در جایگاه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار به ایران سفر نمود، هنوز کارخانه UCF اصفهان ساخته نشده بود. ایشان را به اصفها