# هشتگ » نرخ سود بانکی

2031 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

با توجه به انباشت نقدینگی خنثی نشده در بانک ها، افزایش نرخ تورم و وضعیت ملتهب بازار ارز، بانک مرکزی در حال بررسی روش های افزایش نرخ سود،برای جلوگیری از انتقال ن