# هشتگ » نرخ بیکاری

86 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در شرایط کنونی میزان شکایت ها علیه شرکت های واردکننده خودرو افزایش یافته است، در شرایطی که برخی از سفارش های قبلی در گمرکات د