# هشتگ » نرخ بیکاری

1543 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا، توجه به روستاها و حرکت در جهت توانمندسازی روستاییان سبب کاهش نرخ بیکاری، حاشیه نشینی و افزایش تولید ملی می شود. این مهم به طور گسترده مورد توجه