# هشتگ » ناسا

55 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در صورت تنظیم ناصحیح سایه بان پارکر، تنها چندده ثانیه تابش مستقیم نور خورشید کافی است تا ادوات الکترونیکی فضاپیما را از کار بیندازد؛ بنابراین پارکر به یک سیستم