# هشتگ » منافع مردم

163 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اظهار مودّت به گروهى که به مکتب اهل ایمان کافرند و بر ضدّ آن ها توطئه مى کنند، ذلّت است و جرأت آنها در برابر مؤمنان را بیشتر مى کند.  فکر تأمین منافع از ط