مناطق زلزله

نتایج: 1205 عنوان - براساس جستجوی واژه «مناطق زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه با اشاره به حزئیات زلزله ۲۱ آبان کرمانشاه گفت: ساکنان این مناطق ۴۰ ثانیه این زلزله را احساس کردند. به گزارش ایسنا، دکتر ایمان عش