مناطق زلزله

نتایج: 1931 عنوان - براساس جستجوی واژه «مناطق زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بارش باران در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب برای زلزله زدگان مشکلاتی همچون آب گرفتگی معابر و نفوذ آب به برخی چادرهای اسکان موقت را ایجاد کرده است. عکس ها: میزان 61