مناطق زلزله

نتایج: 1119 عنوان - براساس جستجوی واژه «مناطق زلزله» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ماینده وزارت بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه تاکید کرد: اگر روند فعلی نظارت های بهداشتی و جمع آوری فاضلاب ها و آب های رها شده در مناطق زلزله زده ادامه یابد،