# هشتگ » مرکز مطالعات

1765 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حزب الله : عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در کتابی نوشت که آمریکا در افغانستان در جنگی ناکام گیر افتاده است که هیچ چشم اندازی از پیروزی پایدار وجو