مرکز آمار ایران

نتایج: 18504 عنوان - براساس جستجوی واژه «مرکز آمار ایران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آنطور که گزارش های آماری بانک مرکزی و مرکز ملی آمار ایران بیان می کند، در 3 ماه انتهایی سال 96، افزایش قیمت ها در بازار مسکن پایتخت کلید خورده است.طبق این گزار