مرکز آمار ایران

نتایج: 17717 عنوان - براساس جستجوی واژه «مرکز آمار ایران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پول نیوز - مرکز آمار ایران تعداد خانوارهای ساکن در شهرهای کشور را ۱۸.۱۲ میلیون خانوار اعلام کرد که از این تعداد ۹.۹۷ میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیر آپارتم