# هشتگ » محسن چاووشی

559 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آلبوم ابراهیم که شامل هفت قطعه است، تنها پنج قطعه اش مجوز گرفته است. گفته می شود که این دو قطعه جنجالی، دو ترانه به نام های «تو در مسافت بارانی» و «ما بزرگ و ن