# هشتگ » مبلمان شهری

454 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یکی از مهم ترین مسائلی که کودکان دارای معلولیت از بدو تولد درگیر آن هستند، گوشه نشینی و به انزوارفتن آنهاست. این انزوا می تواند به دلیل عدم تأمین مبلمان شهری من