# هشتگ » مبارزه با فساد

820 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نمایندگان مجلس معتقدند که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اقدامات موثری برای جلوگیری از فساد داشته و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد. گروه اقتصادی: نمای