# هشتگ » مبارزه با فساد

942 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نایب رئیس مجلس، گفت:حل موضوع فساد، به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی رسیم